Badania psychotechniczne kierowców i badania w ramach medycyny pracy

Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska al. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław (Stadion Olimpijski) tel. +48 602 486 424

PsychoStrefa.pl ul. Krakowskie Przedmieście 79 00-079 Warszawa