Badania psychologiczne kierowców oraz w medycynie pracy

Badanie jest podzielone na kilka etapów (testy pisemne, testy z użyciem aparatury oraz wywiad psychologiczny). Badanie trwa około dwóch godzin.

Metoda Pozytywnych Rozwiązań Wychowawczych

W trakcie sesji szkoleniowych i warsztatów pomagamy tworzyć i wzmacniać więzi rodzinne i przezwyciężać trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Konsultacje psychologiczne

Spotkanie jednorazowe lub kilkurazowe, pierwsze spotkania (1-3 sesji), polegają na uzyskiwaniu informacji na temat problemu pacjenta. Pomagają wybrać najlepsza formę pomocy i wytyczyć kierunek dalszej pracy.

Psychoedukacja

Wspólnie określona liczba sesji, podczas których poszerzana jest wiedza i umiejętności pacjenta w ustalony, wcześniej obszarze, np. relaksacja, nawyki prozdrowotne, kompetencje rodzicielskie.

Psychoterapia

Cykl sesji, podczas których pacjent i terapeuta pracują nad realizacją ustalonych celów. Jest to forma leczenia służąca poprawie jakości życia pacjenta.