Badania psychologiczne kierowców oraz w medycynie pracy


Konsultacje psychologiczne

Spotkanie jednorazowe lub kilkurazowe, pierwsze spotkania (1-3 sesji), polegają na uzyskiwaniu informacji na temat problemu pacjenta. Pomagają wybrać najlepsza formę pomocy i wytyczyć kierunek dalszej pracy.

Psychoedukacja

Wspólnie określona liczba sesji, podczas których poszerzana jest wiedza i umiejętności pacjenta w ustalony, wcześniej obszarze (np. relaksacja, nawyki prozdrowotne, kompetencje rodzicielskie)

Psychoterapia

Cykl sesji, podczas których pacjent i terapeuta pracują na realizacją ustalonych celów. Jest to forma leczenia służąca poprawie jakości życia pacjenta.